link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 925960
2017
drukuj

2017-05-29 09:25:18

Wyzwalamy aktywność zawodową w Klubie


Wyzwalamy aktywność zawodową w Klubie

 

Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

,,Wyzwalamy aktywność zawodową w Klubie”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach

Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo

Działania 9.2 Włączenie społeczne

Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020

 

Termin realizacji: 8.05.2017 r. – 31.07.2018 r.

 

Grupa docelowa: 10 bezrobotnych osób, klientów MOPS Inowrocław, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Preferowane do objęcia wsparciem będą: kobiety, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa, osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia, osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności, osoby po 50. r. ż.

 

Celem projektu jest: umożliwienie włączenia społecznego, w tym powrót na rynek pracy 10 mieszkańców Inowrocławia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którzy uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu poprzez udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej, w terminie 8.05.2017 r. do 31.07.2018 r.

 

Całkowita wartość projektu to: 174 190,63zł, z czego wkład własny wniesiony w formie pieniężnej wynosi 26 128,60 zł.

 

Działania:

A. Moduł I doradczy-realizowany w celu wzrostu poczucia własnej wartości
i motywacji życiowej

Odbędą się w nim:

  1. Indywidualne poradnictwo psychologiczne - 10 spotkań x 1 godz. zegarowa
  2. Trening interpersonalny - 15 godz. zegarowych x 1grupa
  3. Grupa wsparcia realizowana - 10 spotkań x 2 godziny zegarowe
  4. Warsztaty z zakresu wizażu i autoprezentacji - 15 godz. zegarowych x 1grupa

 

B. Moduł II edukacyjny-realizowany w celu zwiększania wiedzy i umiejętności potrzebnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym

 Odbędą się w nim:

  1. Warsztaty skutecznego pokonywania barier i rozwiązywania konfliktów - 25 godz. zegarowych x 1 grupa
  2. Trening umiejętności komunikowania się i poprawności językowej - 20 godz. zegarowych x 1 grupa
  3. Warsztaty z podstaw obsługi komputera i Internetu - 40 godz. zegarowych x 1 grupa

 

C. Moduł III - zawodowy realizowany w celu wzrostu aktywności zawodowej

  Uczestnicy zrealizują:

  1. Indywidualne doradztwo zawodowe - 2 spotkania x 2 godz. zegarowe x 10os.
  2. Trening poruszania się na rynku pracy realizowany w celu zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu metod poszukiwania pracy, autoprezentacji podczas rozmów kwalifikacyjnych oraz sporządzania dokumentów aplikacyjnych - 25 godz. zegarowych x 1 grupa
  3. Warsztaty z zakresu marketingu personalnego - 10 godz. zegarowych x 1 grupa

 

D. Kurs zawodowy

10 uczestników weźmie udział w kursach zawodowych w wymiarze 150 godz. zegarowych/grupę.

Kursy zostaną zorganizowane zgodnie z indywidualną ścieżką reintegracji zawodowej (np. kurs opiekun/ka środowiskowy/a).

 

E. Staż zawodowy

Po kursie zawodowym uczestnicy zostaną skierowani na staż zawodowy.

Wymiar stażu, zgodnie ze standardem, nie przekroczy 8h/dzień i 40h/tydzień. Każdy staż trwać będzie średnio 4 miesiące.

Stanowiska, na jakie zostaną skierowane uczestnicy, będą zgodne z umiejętnościami zdobytymi podczas kursu zawodowego oraz dokumentacją sporządzoną w ramach rekrutacji przez doradcę zawodowego.

Po zakończonym stażu każdy otrzyma pisemną ocenę, uwzględniającą osiągnięte rezultaty. Dzięki zadaniu uczestnicy nabędą doświadczenie zawodowe, którego wcześniej nie posiadali lub było ono niezgodne z ich kwalifikacjami, umiejętnościami i predyspozycjami.

Wszyscy uczestnicy, podczas wybranych zajęć, będą mieli zapewnione materiały dydaktyczne, catering oraz jednorazowe bilety MPK. W razie potrzeby zapewniona zostanie opieka nad dzieckiem/dziećmi.

Główne rezultaty projektu to:

Podjęcie aktywności społecznej i zawodowej przez 10 osób. Przewiduje się, że po projekcie co najmniej 3 osoby uzyskają zatrudnienie.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Rekrutacja odbywać się będzie od 1 czerwca 2017 r. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą do 23 czerwca 2017 r., a dostępne są w biurze projektu, tj. siedzibie MOPS Inowrocław, u pracowników socjalnych 7 rejonów MOPS Inowrocław oraz do pobrania na stronie internetowej MOPS Inowrocław.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Regulamin rekrutacji...doc Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 2017-06-06 14:03:45 Templin Sebastian
załącznik zał.1 do karty rekr...ocx zał.1 do karty rekrutacyjnej - efektywność 2017-06-06 14:04:17 Templin Sebastian
załącznik zał.2 do karty rekr...doc zał.2 do karty rekrutacyjnej - PO PZ 2017-06-06 14:04:34 Templin Sebastian
załącznik Karta rekrutacyjna d...doc Karta rekrutacyjna do projektu 2017-06-23 10:59:36 Templin Sebastian

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 29.05.2017 09:25
Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2017 11:49
Liczba wyświetleń: 279

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wyzwalamy aktywność zawodową w Klubie 29.05.2017 11:48 Sebastian Templin
2 Wyzwalamy aktywność zawodową w Klubie 29.05.2017 11:48 Sebastian Templin
3 Wyzwalamy aktywność zawodową w Klubie 29.05.2017 11:46 Sebastian Templin
4 Wyzwalamy aktywność zawodową w Klubie 29.05.2017 11:44 Sebastian Templin
5 Wyzwalamy aktywność zawodową w Klubie 29.05.2017 09:31 Sebastian Templin
6 Wyzwalamy aktywność zawodową w Klubie 29.05.2017 09:30 Sebastian Templin
7 Wyzwalamy aktywność zawodową w Klubie 29.05.2017 09:30 Sebastian Templin
8 Wyzwalamy aktywność zawodową w Klubie 29.05.2017 09:25 Sebastian Templin