link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 926007
Aktualności
drukuj

2018-01-26 12:22:07

POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH


Od stycznia 2018 r. w ramach Programu osłonowego Miasta Inowrocławia w zakresie dożywiania na lata 2014-2020, uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/542/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 stycznia 2014r. udziela się wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe  w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy (951 zł – osoba samotnie gospodarująca i 771 zł na osobę w rodzinie), w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej,
 • osobom pobierającym zasiłek stały,
 • osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym i umiarkowanym,
 • osobom starszym (emerytom w wieku poprodukcyjnym)
 • osobom mającym przyznane prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

 

W miesiącu lutym 2018 roku rozszerza się krąg osób, które objęte zostaną wsparciem w ramach Programu, o którym mowa o kolejne kategorie:

 • kobiety w ciąży,
 • osoby dotknięte długotrwałą lub ciężką chorobą w trakcie ustalania stopnia niepełnosprawności.

 

Od miesiąca kwietnia 2018 roku wsparciem w ramach Programu, o którym mowa wyżej, objęte zostają:

 • osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym i pobierające świadczenie pielęgnacyjne

   

Ponadto, aby osoby dotknięte długotrwałą lub ciężką chorobą w trakcie ustalania stopnia niepełnosprawności mogły korzystać z Programu osłonowego Miasta Inowrocławia w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 obowiązane są dodatkowo do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy.

 

 

Od miesiąca maja 2018 roku wsparciem w ramach Programu, o którym mowa wyżej, dodatkowo objęte zostają:

 • kobiety w wieku od 55 lat, posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności,

 • mężczyźni w wieku od 60 lat, posiadający orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności,

 • osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy.

   

  Uwaga! W Przypadku kobiet w wieku od 55 lat i mężczyzn w wieku od 60 lat, posiadających orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, wiek określa się według roku urodzenia.

 

Rozszerza się krąg osób, które objęte zostaną wsparciem w ramach Programu, o którym mowa wyżej, o:

 • osoby sprawujące opiekę nad osobą niepełnosprawną i pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy,

 • osoby samotnie wychowujące dzieci,

 • osoby wychowujące dzieci w rodzinie wielodzietnej,

 • osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności,

 • kobiety z tytułu ochrony macierzyństwa (po urodzeniu dziecka),

 • kobiety w wieku od 55 lat, zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu,

 • mężczyzn w wieku od 60 lat, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu.

 

Ponadto, od miesiąca grudnia 2018 r. Program osłonowy Miasta Inowrocławia w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 realizowany również będzie dla dzieci, z przeznaczeniem na zakup produktów do przygotowania posiłków na okres przerwy świątecznej.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 26.01.2018 12:22
Data ostatniej modyfikacji: 27.11.2018 12:31
Liczba wyświetleń: 3528

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH 18.05.2018 14:10 Sebastian Templin
2 POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH 18.05.2018 14:10 Sebastian Templin
3 POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH 18.05.2018 07:46 Sebastian Templin
4 POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH 12.04.2018 11:54 Sebastian Templin
5 POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH 31.01.2018 13:44 Sebastian Templin
6 POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH 31.01.2018 13:44 Sebastian Templin
7 POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH 31.01.2018 13:43 Sebastian Templin
8 POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH 26.01.2018 14:24 Sebastian Templin
9 POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH 26.01.2018 12:50 Sebastian Templin
10 Posiłek dla potrzebujących 26.01.2018 12:29 Sebastian Templin
11 Posiłek dla potrzebujących 26.01.2018 12:22 Sebastian Templin